DOĞUŞ ÇAY
İNSAN KAYNAKLARI

Adil değerlendirme ile çalışanlara hak ettiği değeri vermek, mutlu huzurlu bir iş ortamı oluşturmak, çalışanların gelişimine olanak sunarak yaratıcılığı ön plana çıkarmak ve bunu sürekli kılmak yönetim anlayışımızdır.
Doğuş Çay Grubu şirketlerinde;

Bireye saygının temel alındığı bir iş ortamının yaratılması öncelikli hedeflerden birisidir.

Tüm çalışanların birbirinin hak ve onuruna saygı duymakla sorumlu olduğunu anlamasını sağlayacak uygulamalara ağırlık verilir.

İşe alım, ücretlendirme, performans değerlendirme, eğitim, görevlendirme gibi tüm İnsan Kaynakları süreçleri çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlayacak ve herhangi bir ayrıma fırsat vermeyecek biçimde tasarlanmıştır.

İş başvurularının duyurusu fırsat eşitliğini sağlayacak biçimde yapılır. İş başvuru değerlendirme ve işe alım süreci düşünme tarzı, milliyet, dil, din, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapılmadan yürütülür

İşe alım süreci doğru işe doğru insan ilkesine dayalı olarak geliştirilmiştir. Şirket içi görevlendirmeler ve terfiler performansa dayalı olarak yapılır.


Kariyer Fırsatlarımızı Aşağıdaki
Sayfadan Takip Edebilirsiniz.Powered by Froala Editor