KALİTE POLİTİKAMIZ

BRC-KALİTE – GIDA GÜVENLİĞİ – ÇEVRE - İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, HELAL GIDA ve ETİK POLİTİKAMIZ

Hammadde alım, üretim, depolama ve sevkiyatında hijyenik ortam oluşturarak gıda güvenliğini önceleyen, sürekli kontrol eden, müşteri odaklı, yasalara-mevzuatlara  ve bağlı olduğu standartlara uygun, özgün ürünler üretmek,

Ürünlerin bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini her şartta sağlamak,

Gıda zincirinin her aşamasında etkin izlenebilirlik sistemi ile taklit/tağşişi önlemek,

Sürekli eğitim ve bilinçlendirme ile Kalite ve Gıda Güvenliğini en üst düzeye çıkararak ürün güvenliği kültürünü tüm çalışanlara benimsetmek,
Helal olan hammaddeleri kullanarak helal üretim yapmak,

Organizasyonun tüm yapısında iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri ve küresel pandemi koşullarında gereken hijyen şartlarını sağlayarak toplum sağlığını güvence altında almak
Gıda zincirinde olası tüm tehlikeleri sürekli takip ederek kontrol altında tutmak, sağlıklı  ve kaliteli ürünler üreterek sürekliliğini sağlamak,

Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını bize ulaştıracakları kanalları sürekli açık tutarak bunları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek, şeffaf, güvenli, hesap verilebilir bir sistem oluşturmak,

Çevresel sorumluluk kapsamında doğal kaynakları korumayı, kirliliğin ve atığın kaynağında azaltılmasını sağlayarak daha yaşanabilir çevre şartlarını oluşturmak,

Çalışanlarımız, tüketicilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile etik ve ahlak kurallarına uygun sağlıklı bağlar kurmak, tüketicilerimize kaliteli, yenilikçi, verimli, rekabetçi, düzenli ve helal ürün ve hizmetler sunmak, çalışanlarımıza sorumluluklarında farkındalık oluşturarak işini seven, ekip çalışmasına yatkın, toplumsal ahkali kurallara uygun,  bireyler olmalarını sağlamak,

Tedarikçilerimizin toplumsal değerlere saygılı, insan sağlığına duyarlı, yasalara tümüyle bağlı, helal üretim, paketleme ve satış anlayışı çerçevesinde faaliyet göstermelerini sağlamak,

Tüm süreçlerimizi sürekli denetleyip iyileştirerek toplumun örnek gösterdiği bir firma olarak faaliyetlerimizi sürdürmektir.
 
                                                                                                                      ÜST YÖNETİM                

Powered by Froala Editor