SEÇ POLİTİKAMIZ

Çay Üretimi ve Paketlemesi yapan şirketimiz;

- Yönetimin tam desteği ve bütün çalışanlarının katılımı ile Ürün Güvenliği, Sağlık ve Çevre duyarlılığı ilkelerini benimseyerek tam bir Müşteri Memnuniyetini sağlamayı,

Ürünlerini üretirken;

Doğal kaynakları korumayı,

Tüm çevre, sağlık, çalışma mevzuatı, tüzük ve yasalarını takip ederek uymayı,

Kirliliğin ve atıkların kaynağında azaltılması için temiz üretim teknolojilerini kullanarak atığı kaynağında azalmaya yönelik tüm proses değişikliklerini yapmayı,

Yeni proses, ürün ya da çalışmaların yapılmadan önce çevreye etkilerini araştırarak gözden geçirmeyi,

Risk analizi yaparak, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeleri yapmayı,

- Müşteri beklentilerini karşılamayı ve çalışanların mutluluğunu amaçlayan Toplam Kalite Sistemimizde, ilgili standartların yanı sıra Ürün Kalitesinde Ulusal ve Uluslararası Standartlar ile yasal şartlar ile Resmi İşlemleri uygulamayı,

- Sistemin etkinliğinin ölçülerek sürekli iyileştirilmesi ve şartlara uygunluğunun sağlanması için

SEÇ Sistemini güncel tutmayı,

- Gelişen ürün ve üretim teknolojisini uygulayarak, sürekli eğitimle desteklenen çalışanları ile birlikte pazardaki rekabet gücünü arttırmayı ve sektöründe yurt içinde ve yurt dışında lider marka olmayı ve kar ederek sürekli gelişmeyi, taahhüt eder.