DOĞUŞ ÇAY
SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI ve İLKELERİ

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Doğuş Çay, sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ediyor.

Doğuş Çay, “sürdürülebilirlik” ve “sosyal sorumluluk politikası”, gerek fabrikalarının bulunduğu bölge ve gerekse yurt çapında fabrika çalışanlarına karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilmektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri ve süreçlerini bütünsel bir yaklaşımla ele almaktadır.

Sosyal sorumluluk anlayışının kapsamını iş faaliyetleri ve onların etkileriyle sınırlı görmeyen Doğuş Çay, bu çerçevede tüm kurumlarından faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını talep ediyor. Sosyal sorumluluk anlayışını ve bu konudaki önceliklerini toplum ve çevre için en iyi olan olarak belirleyen Doğuş Çay, demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteriyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarında, topluluk genelinde tüm yöneticileri ve çalışanlarından sorumluluk almasını bekleyen Doğuş Çay, daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdü olarak ilkelerini tüm çalışanları, hissedarları ve diğer tüm paydaşlarıyla paylaşıyor.

SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİ

Doğuş Çay’ın sosyal sorumluluk uygulamalarında esas aldığı temel ilkeleri şunlardır:

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmez.

İş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlar.

Çalışanların kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan “sağlıklarının korunmasına” katkıda bulunmak amacıyla sağlıklı yaşam programları uygular.