KALİTE ve GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM POLİTİKASI

Doğuş Çay ve Gıda Mad.Üret.Paz.İth.İhr.A.Ş.Kalite Yönetim Sistemleri Politikası

Doğuş Çay ve Gıda Mad.Üret.Paz.İth.İhr. A.Ş. Aksaray ve Pendik Fabrikaları olarak; müşterilerimizin ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarını güvenli ve kaliteli ürünler ile karşılamayı, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızla birlikte sürekli iyileştirmeyi amaç edinerek müşterilerimize uluslar arası Kalite Standartlarında ürün ve hizmet sunmayı, çevre kirliliğini önlemeyi, verimli enerji  kullanım ve yönetimini, doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı, çalışanları ,tedarikçi ve taşeronlarıyla birlikte güvenli iş sağlığı ortamı oluşturmayı bir görev olarak kabul eder.
 
Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken iş güvenliği ve sağlığı konularında Risk Analizlerine uygun  önlemleri alarak her türlü yaralanma, mesleki hastalık ve kazadan korunmayı amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda Doğuş Çay olarak;

Tüm yönetim sistemlerimizi, ilgili standartlar, yasal,ahlaki kurallar ve diğer şartlar çerçevesinde sürdürüp, etkinliklerini sürekli iyileştirerek; müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ürünler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Entegre yönetim sistemi bilincinin ve kültürünün oluşturulması için tüm çalışanlarımızın aktif katılımlarını sağlamayı,

Çalışanlarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı, eğitim ve iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi ve çalışanlara kendilerini geliştirmek için fırsat tanımayı,

Çalışanlarımızın sorumluluklarıyla ilişkili yaptıkları aktivite ve bulundukları  çalışma alanlarında  yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlamayı,

Personel performans değerlendirme ve ödüllendirme sisteminde kalite, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve   güvenliği, enerji verimliliği performansını da ölçerek Entegre yönetim sistemi bilincinin ve kültürünün  gelişmesini ve personel eğitim ihtiyaçlarının tespit ederek karşılanmasını sağlamayı,
 
Ürün kalitesi ve miktarının düşüşüne sebep olmadan, sürdürebilir ve güvenli şekilde, ürün miktarı başına düşen enerji tüketimini azaltmayı,
 
Mevcut, yeni kurulacak   hat ve satın alınacak ekipmanlarla alakalı teknolojik imkanlar dahilinde, verimlilik, CO2 Salınım, atıl  ve alternatif enerji seçeneklerinin de değerlendirilerek  projelendirmeyi,
 
Ürün ve proseslerimiz de kalite, gıda güvenliği, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemleri açısından risk değerlendirmesi yaparak; müşteri ve nihai tüketicilerimize, ürüne, çevreye, geleceğe ve çalışanımıza olan etkilerimizi önceden tespit etmeyi, olası riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek çalışmaları yapmayı,
 
Doğal kaynak kullanımını en aza indirecek yöntemler uygulayarak kirliliği kaynağında önlemeyi, atıkların azaltılması ve yeniden değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yaparak gelecek nesillere de kaynak bırakmayı ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmayı,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, yeni tasarım ve inovatif yaklaşımlarla işletme verimliliğini sürekli artırarak, sürdürülebilirliği sağlamayı,

İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi ve sistemlerin iyileştirilmesini sağlamayı,

Enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı,
 
İşe alma ve çalışmalar sırasında, çalışanların İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı olmayı, din, ırk, renk, dil, cinsiyet, yaş ayırımı yapmamayı, çocuk işgücü kullanmamayı, çalışma saatleri ve ücretlendirmede tüm yasal yükümlülükleri karşılamayı,

Şirket paydaşlarımızın yürürlükteki  yasal   gereklilikler, sözleşmeler etik beklentileri ve mevcut şirket politika ve prosedürlerine uyumu sağlayacak şekilde çalışmasına destek olacak   dürüst, güvenilir, iş ahlakına uyumlu, adil, şeffaf ve hesap verilebilir bir ortam oluşturmayı,

Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletebileceği metotları oluşturmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirim yapacağını, geri bildirimlerde çalışanın güvenini kazanacak metodlar geliştirmeyi,
Yönetim sistemlerimizin ve bu sistemleri oluşturan hedef ve programların düzenli gözden geçirmelerle etkinliğini değerlendirmeyi ve sürekli iyileştirme için sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gereken çalışmaları yapmayı,
 
Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin İSG Yönetim Sistemi ile ilgili tüm faaliyetlerimize katılımını sağlamayı ve gerekli tüm hususlarda kendilerine danışmayı taahhüt ederiz.

Doğuş Çay ve Gıda Mad.Üret.Paz.İth.İhr. A.Ş. olarak müşterilerimize güvenli gıdalar sunan, çevreye ve çalışanlarına saygılı, işbirliğini destekleyen iyi bir komşu, etkin bir Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansına sahip bir kuruluş olarak müşterilerimizin ve tüm toplumun güvenini kazanarak ülke refahına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bizi bu hedeflere ulaştıracak en önemli unsurun çalışanlarımız olduğuna inanmaktayız.


Powered by Froala Editor